ANAKOINΩΣΕΙΣ

 

  

`

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

(ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2016-2017)

1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Καλυθιές 31-10-2016

Προς γονείς-κηδεμόνες μαθητών/τριών Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21-10-2016 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 Υ.Α. με Θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017».

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (Ε.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά.

 

Καλούνται οι γονείς-κηδεμόνες μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8, Ν.1599/1986) στο Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου (που παραλαμβάνουν από την Διεύθυνση του σχολείου) για συμμετοχή των μαθητών/τριών  στην Ενισχυτική Διδασκαλία.

 

 

                                                                                                    Εκ της Διεύθυνσης

 

 

2η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 12/12/2016

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/366

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση δύο διδακτικών επισκέψεων σε:

α/ Εταιρεία «ΣΙΝΑΛΚΟ» (Αφάντου) – «ΙΒΙΣΚΟΣ» (Ασγούρου) – «ΒΑΠ» (Ασγούρου)

β/ Εταιρεία «MAGNUS MAGISTER» (Δ.Δ. Δαματριάς) – «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ» (Παστίδα) – «ΑΠΛΩΣ» (Παστίδα) »

           

 Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών κατά τις διδακτικές επισκέψεις που θα διενεργήσει σε: α/ Εταιρείες: «ΣΙΝΑΛΚΟ», «ΙΒΙΣΚΟΣ» και «ΒΑΠ» τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

και β/ Εταιρείες: «MAGNUS MAGISTER», «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ» και «ΑΠΛΩΣ», την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή  των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:

Α. 1η διδακτική επίσκεψη:

1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών-ΣΙΝΑΛΚΟ (Αφάντου) - ΙΒΙΣΚΟΣ (Ασγούρου) - ΒΑΠ (Ασγούρου) - Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:15.Επιστροφή στις 13:00.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 66 μαθητές, 3 συνοδοί.

 

2η διδακτική επίσκεψη:

1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών - MAGNUS MAGISTER (Δ.Δ. Δαματριάς) – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ - (Παστίδα) - ΑΠΛΩΣ (Παστίδα) - Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:15.Επιστροφή στις 13:00.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 66 μαθητές, 3 συνοδοί.

 

Β.     1) Υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2) Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για την μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας ,έμπειρους οδηγούς κ.λπ.).

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

4) Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας(αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), με αλλαγή ημερομηνιών.

5) Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6) Οι προσφορές να είναι δύο ξεχωριστές (μία για κάθε επίσκεψη).

7) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD  με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή(.doc ή  .pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 στις 12:00 μ.μ., έντυπες και κλειστές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr).

 

Ο  Διευθυντής

 

 

Ντανάς  Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

 

3η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 21/12/2016

 

 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση δύο (2) διδακτικών επισκέψεων της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Καλυθιών οι προσφορές που παρελήφθησαν από ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 21/12/2016

 

 

4η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

 

                  Καλυθιές, 30-01-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου καθώς και μετά από τη συγκρότησή του σε σώμα, η σχετική ψηφοφορία ανέδειξε την κάτωθι σύνθεση:

 

Τίτλος

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

ΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αντιπρόεδρος

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γραμματέας

ΚΡΑΣΣΑ ΕΛΛΕΝΗ

Ταμίας

ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μέλος

ΑΝΔΡΕΕΒ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 

 

5η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 14/02/2017

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/39

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση διδακτικής επίσκεψης σε:

CAIR (Ρόδος) – ΒΑΠ (Ασγούρου) – Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς (Φάνες) – Magnus Magister (Δαματριά)»

 

           

 Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητώ/τριών στη διδακτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί  σε: CAIR (Ρόδος) – ΒΑΠ (Ασγούρου) – Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς (Φάνες) – Magnus Magister (Δαματριά) τη Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή  των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:

Διδακτική επίσκεψη:

Α. 1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών- CAIR (Ρόδος) – ΒΑΠ (Ασγούρου) – Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς (Φάνες) – Magnus Magister (Δαματριά) - Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:15.Επιστροφή στις 13:30.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 66 μαθητές, 3 συνοδοί.

 

         Β.   1) Υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2) Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για την μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κ.λπ.).

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

4) Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας(αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), με αλλαγή ημερομηνιών.

5) Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD  με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή  .pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου έως την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 12:00 μ.μ., έντυπη και κλειστή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr).

 

Ο  Διευθυντής

 

 

Ντανάς  Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

6η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 21/2/2017

 

 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση μίας (1) διδακτικής επίσκεψης της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Καλυθιών οι προσφορές που παρελήφθησαν από ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 21/2/2017

 

 

 

7η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 30/03/2017

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/72

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση διδακτικής επίσκεψης σε: ΓΕΛ Αφάντου – 2ο ΓΕΛ Ρόδου – 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου.

 

           

 Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητώ/τριών στη διδακτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε: ΓΕΛ Αφάντου – 2ο ΓΕΛ Ρόδου – 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017.

 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή  των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:

Διδακτική επίσκεψη:

Α. 1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών- ΓΕΛ Αφάντου – 2ο ΓΕΛ Ρόδου – 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου –  Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:15.Επιστροφή στις 13:00.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 60 μαθητές, 3 συνοδοί.

 

Β. 1) Υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2) Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για την μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κ.λπ.).

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

4) Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας(αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), με αλλαγή ημερομηνιών.

5) Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD  με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή  .pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου έως την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 στις 12:00 μ.μ., έντυπη και κλειστή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr).

 

Ο  Διευθυντής

 

 

Ντανάς  Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

8η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 04/04/2017

 

 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση μίας (1) διδακτικής επίσκεψης (ΓΕΛ Αφάντου - 2ο ΓΕΛ Ρόδου - 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου) της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου οι προσφορές που παρελήφθησαν από ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

                                                                                                        

                 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 04/04/2017

 

 

 

9η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

Καλυθιές 25/04/2017

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/90

 

 

 

 

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς σχετικά με ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Λίνδο».

 

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα Ταξιδιωτικά Γραφεία για τη μετακίνηση μαθητών στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίνδο. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Θα συμμετέχουν 180 μαθητές του Γυμνασίου Καλυθιών και 20 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Καλυθιών στις 09:00 π.μ. και επιστροφή σε αυτό στις 17:00.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα:

1)    Μεταφορικά μέσα: Λεωφορεία που θα βρίσκονται στη διάθεση μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Η τιμή προσφοράς να είναι ανά λεωφορείο και να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου.

2)    Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών - Λίνδος - Γυμνάσιο Καλυθιών.

3)    Πρόγραμμα εκπαιδευτικής εκδρομής: Αναχώρηση στις 09:00 π.μ. Επιστροφή στις 17:00.

4)    Αριθμός συμμετεχόντων: 180 μαθητές και 20 συνοδοί.

5)    Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6)    Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για τη μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ), καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).

7)    Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

8)    Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών.

9)    Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

10) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών έως την Τρίτη 02 Μαΐου 2017 στις 11:00 π.μ., έντυπες και κλειστές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr)

Ο Διευθυντής

 

 

Ντανάς Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

 

 

 

 

10η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 04/05/2017

 

 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίνδο, στις 19-05-2017, από το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου οι τρεις (3) προσφορές που παρελήφθησαν από ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

                                    

                                   ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 04/05/2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2017-2018)

 

1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 01/02/2018

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/21

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση δύο διδακτικών επισκέψεων σε:

1.      Εταιρεία «CAÏR» (Ρόδος) – εταιρεία «ΒΑΠ» (Τσαΐρι) – «Βιωματικό κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς» (Φανές)

2.      Νεστορίδειο Μέλαθρο

           

 Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών κατά τις διδακτικές επισκέψεις που θα διενεργήσει σε:

1. Εταιρεία «CAÏR» (Ρόδος) – εταιρεία «ΒΑΠ» (Τσαΐρι) – «Βιωματικό κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς» (Φανές), την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018.

2. Νεστορίδειο Μέλαθρο (Ρόδος) την Τρίτη 27-02-2018.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή  των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:

Για την πρώτη διδακτική επίσκεψη, στις διάφορες εταιρείες στη Ρόδο:

Α.      1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών – «CAÏR» (Ρόδος) –  «ΒΑΠ» (Τσαΐρι) – «Βιωματικό κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς» (Φανές) - Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:30. Επιστροφή στις 13:30.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 52 μαθητές, 4 συνοδοί.

Για τη δεύτερη διδακτική επίσκεψη, στο Νεστορίδειο Μέλαθρο:

          1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών – Ρόδος - Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:30. Επιστροφή στις 13:30.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 19 μαθητές, 2 συνοδοί.

 

Β.     1) Υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2) Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για την μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας ,έμπειρους οδηγούς κ.λπ.).

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

4) Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας(αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), με αλλαγή ημερομηνιών.

5) Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6) Οι προσφορές να είναι δύο ξεχωριστές (μία για κάθε επίσκεψη).

7) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή  .pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών έως την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:00 μ.μ., έντυπες και κλειστές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr).

 

Ο  Διευθυντής

 

 

Ντανάς  Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

 

2η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 07/02/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 07/02/2018

 

 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη μεταφορά μαθητών-τριών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση δύο (2) ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών - επισκέψεων:  1. Εταιρεία «CAÏR» (Ρόδος) – εταιρεία «ΒΑΠ» (Τσαΐρι) – «Βιωματικό κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς» (Φανές), την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018. 2. Νεστορίδειο Μέλαθρο (Ρόδος) την Τρίτη 27-02-2018, από το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου οι τρεις (3) προσφορές που παρελήφθησαν από ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

 

 

 

 

 

 

Από τις προσφορές κρίνεται ως η πιο συμφέρουσα η προσφορά του Σαράντη Σαράντη με (200 €) με Φ.Π.Α. για την πρώτη εκδρομή - επίσκεψη, και (80 €) με Φ.Π.Α. για την δεύτερη εκδρομή - επίσκεψη.

 

 

3η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 26/03/2018

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/52

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε σχολεία της Ρόδου (ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ, 1ο ΕΠΑΛ-1ο Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ, 2ο ΕΠΑ.Λ-2Ο Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ)»

            Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών κατά τη διδακτική επίσκεψη που θα διενεργήσει σε σχολεία της Ρόδου, την Τρίτη 17 Απριλίου 2018.Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή  των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:

1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών-ΓΕΛ Αφάντου-1ο ΕΠΑΛ Ρόδου/1ο Ε.Κ. Ρόδου-2ο ΕΠΑ.Λ./2ο Ε.Κ. Ρόδου-Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση στις 8:15.Επιστροφή στις 13:40.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 58 μαθητές, 4 συνοδοί.

4) Υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5) Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για την μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας ,έμπειρους οδηγούς κ.λπ.).

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

7) Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας(αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), με αλλαγή ημερομηνιών.

8) Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

9) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD  με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή(.doc ή  .pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών έως την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στις 12:00 μ.μ., έντυπες και κλειστές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr).

Ο  Διευθυντής

Ντανάς  Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

4η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 29/03/2018

 

 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση μίας (1) διδακτικής επίσκεψης (Γυμνάσιο Καλυθιών-ΓΕΛ Αφάντου-1ο ΕΠΑΛ Ρόδου/1ο Ε.Κ. Ρόδου-2ο ΕΠΑ.Λ./2ο Ε.Κ. Ρόδου-Γυμνάσιο Καλυθιών), την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου οι προσφορές που παρελήφθησαν από ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

Από τις προσφορές κρίνεται ως η πιο συμφέρουσα η προσφορά του Σαράντη Σαράντη (220 €) με ΦΠΑ.

 

5η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

Καλυθιές 18/04/2018

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/67

 

 

 

 

Θέμα: « Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς σχετικά με ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Λίνδο».

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα Ταξιδιωτικά Γραφεία για τη μετακίνηση μαθητών στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίνδο. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018. Θα συμμετέχουν 195 μαθητές του Γυμνασίου Καλυθιών και 17 συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Καλυθιών στις 09:00 π.μ. και επιστροφή σε αυτό στις 17:00, με αναχώρηση από τη Λίνδο στις 16:00.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα:

1)    Μεταφορικά μέσα: Λεωφορεία που θα βρίσκονται στη διάθεση μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Η τιμή προσφοράς να είναι ανά λεωφορείο και να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων του λεωφορείου.

2)    Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών - Λίνδος - Γυμνάσιο Καλυθιών.

3)    Πρόγραμμα εκπαιδευτικής εκδρομής: Αναχώρηση στις 09:00 π.μ. από το Γυμνάσιο Καλυθιών. Επιστροφή στο Γυμνάσιο Καλυθιών στις 17:00, με αναχώρηση από τη Λίνδο στις 16:00.

4)    Αριθμός συμμετεχόντων: 195 μαθητές και 17 συνοδοί.

5)    Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6)    Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για τη μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ), καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).

7)    Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

8)    Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών.

9)    Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

10) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών έως την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 στις 12:00 μ.μ., έντυπες και κλειστές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

 

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr)

Ο Διευθυντής

 

 

Ντανάς Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

 

6η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

Καλυθιές 25/04/2018

 

 

 

 

 

Μετά την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς [Αρ. Πρωτ.: Φ.27/67/18-04-2018], για τη μεταφορά μαθητών/τριών με λεωφορεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λίνδο, την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, της Α΄, Β, Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου, οι προσφορές που παρελήφθησαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

 

Από τις προσφορές κρίνεται ως η πιο συμφέρουσα η προσφορά του Σαράντη Σαράντη (372 €) με ΦΠΑ.

 

 

7η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

 

Καλυθιές 30/04/2018

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.27/73

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση διδακτικής επίσκεψης στο αρχαίο στάδιο της Ρόδου»

            Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για τη μετακίνηση μαθητών κατά τη διδακτική επίσκεψη που θα διενεργήσει στο αρχαίο στάδιο της Ρόδου, τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή  των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:

1) Διαδρομή: Γυμνάσιο Καλυθιών-αρχαίο στάδιο Ρόδου-Γυμνάσιο Καλυθιών.

2) Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Καλυθιών στις 09:30 π.μ. Επιστροφή στο Γυμνάσιο Καλυθιών στις 12:30 μ.μ.

3) Αριθμός συμμετεχόντων: 58 μαθητές, 4 συνοδοί.

4) Υποχρεωτική Ασφάλιση  Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5) Το λεωφορείο ή λεωφορεία που θα διατεθούν για την μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, πλήρως κλιματιζόμενο κ.λπ.) καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας ,έμπειρους οδηγούς κ.λπ.).

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό-Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

7) Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ), με αλλαγή ημερομηνιών.

8) Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

9) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή(.doc ή  .pdf), για να είναι εύκολη η ανάρτηση της στο διαδίκτυο.

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Καλυθιών έως την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 στις 11:00 π.μ., έντυπες και κλειστές με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

         Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία και όλες οι προσφορές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου Καλυθιών (gym-kalyth.dod.sch.gr).

Ο  Διευθυντής

Ντανάς  Αλέξανδρος

(Οικονομολόγος)

 

 

8η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

Καλυθιές 7/05/2018

 

 

 

 

 

Μετά την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς [Αρ. Πρωτ.: Φ.27/73/30-04-2018], για τη μετακίνηση μαθητών κατά τη διδακτική επίσκεψη που θα διενεργήσει στο αρχαίο στάδιο της Ρόδου, τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, της  Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου, οι προσφορές που παρελήφθησαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ήταν οι ακόλουθες:

 

 

Από τις προσφορές κρίνεται ως η πιο συμφέρουσα η προσφορά του Σαράντη Σαράντη (120 €) με ΦΠΑ.

 

 

                      

9η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

              

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Τ.Κ.: 851 05 Καλυθιές

Τηλ: 22410 85720

Fax: 22410 87335

E-mail: mail@gym-kalyth.dod.sch.gr

Καλυθιές 16/05/2018

 

 

 

 

 

 

          Αξιοποίηση του νέου σποτ "Επιλέγω ΕΠΑ.Λ." και διαθέσιμου υλικού ενόψει της έναρξης των εγγραφών για το σχολ. έτος 2017-18

          

          

 

Κεντρική σελίδα Επάνω