ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

  

`

 

 

                                                                    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ►►►

 

 

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 • ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2003-04

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

 

1η Δράση - Δραστηριότητα (έως 11-2-2021)

 

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου Καινοτομεί

 

Οι δημιουργικές καινοτομίες των μαθητών/τριών με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους,

Κ. Σαράντη Παναγιώτη αποτελούν κύκλο STEM εκπαίδευσης, που ολοκληρώθηκε στο Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου.

 

 

Δημοσίευση στη Ροδιακή στις 11-2-2021 (Σελίδα 14):

 

https://www.rodiaki.gr/article/452372/to-gymnasio-kalythiwn-rodoy-kainotomei

 

 

 

Λινκς για τα βίντεο στο youtube από τις κατασκευές SΤΕΜ:

 

1. Ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης

https://www.youtube.com/watch?v=Fd4MCTcfba0

 

2. Έλεγχος φωτισμού και οικιακών συσκευών μέσω bluetooth

https://www.youtube.com/watch?v=jKALBI1eX6g&t=98s

 

3. Εφαρμογή ταξιδιωτικού οδηγού Καλυθιών Ρόδου

https://www.youtube.com/watch?v=87MhCijquf4&t=51s

 

4. ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=DSRelMOuJOs&t=34s

 

 

2η Δράση - Δραστηριότητα (18-2-2021)

 

Ενημέρωση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

 

Οι υπεύθυνοι για την 'Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό' Κ. Καρτσώνη Βιργινία και Κ. Κούτρας Γεώργιος ενημέρωσαν - επιμόρφωσαν τους εκπαιδευτικούς

 του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου με βάση όσα οι ίδιοι επιμορφώθηκαν στο: Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως μέλοι Ο.Δ.Π.

(Ομάδες Δράσεων Πρόληψης) Δωδεκανήσου - 50 ωρών - των Πράξεων ‘‘Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των

Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού’’ των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 (από 1-9-2015 έως 25-9-2015), του Υ.ΠΟ.Π.ΑΙ.Θ. (Αθήνα: 5-9-2015).

                             Άξονες ενημέρωσης - επιμόρφωσης ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ:

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

                                                     ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

                                                       ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ

                                                      ΜΙΚΡΟ, ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ

                                                      ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

                            ΕΠΙΠΛΕΟΝ ενημερώθηκαν - επιμορφώθηκαν:

                             1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

                             2. Φάκελος υλικού για γονείς

                             3. Φάκελος υλικού για μαθητές (Γυμνάσιο)

 

 

3η Δράση - Δραστηριότητα (14-5-2021)

 

 Συμμετοχή μαθήτριας της Γ΄ Τάξης, Όνου Μάρθας Γεωργίας με καλλιτεχνική δημιουργία στον Θεματικό Άξονα:

«Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού», που πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου.

 

 

4η Δράση - Δραστηριότητα (17-5-2021)

Ενημέρωση Γονέων σε θέματα σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

 

Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία μάθησης. Απώτερος σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι να ενημερώσει και να κατευθύνει τους γονείς και την ευρύτερη οικογένεια  σχετικά με το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού καθώς και να παρέχει πληροφόρηση για τους θεσμικούς φορείς στους οποίους μπορεί να καταφύγει η οικογένεια προκειμένου να αναζητήσει έγκυρη συνδρομή και στήριξη.

Σύμφωνα με έρευνες ο ρόλος της οικογένειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο όσον αφορά στην πρόληψη του φαινομένου της σχολικής βίας αλλά και ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισής του. Όπως έχει διαπιστωθεί τα παιδιά που δρουν ως θύτες, ως τα άτομα δηλαδή που ασκούν σχολική βία σε άλλα άτομα, βιώνουν συνήθως συγκρούσεις σε ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα και ενώ νιώθουν ότι απειλούνται στο σπίτι, υιοθετούν στο σχολείο τον ρόλο του «δυνατού».

Αντίστοιχα τον ρόλο του «θύματος», δηλαδή του παιδιού που γίνεται αποδέκτης της σχολικής βίας, συχνά ευνοεί η υπερπροστασία των γονέων ενισχύοντας την αρνητική εικόνα του παιδιού στο σχολείο, καθώς αυτό συχνά νιώθει ανεπαρκές και αδύναμο. Έτσι το υπερπροστατευμένο παιδί συχνά αποδυναμώνεται βιώνοντας αγωνία και άγχος σε επερχόμενες συγκρούσεις με τους συμμαθητές του.

Τι είναι όμως η σχολική βία; Σε μια προσπάθεια να ορίσουμε το φαινόμενο θα υποστηρίζαμε σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες ότι εκφοβισμό υφίσταται ένα άτομο όταν εκτίθεται επανειλημμένα και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις σε αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων ατόμων με σκοπό την πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου. Οι μορφές που είναι αναγνωρίσιμες στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι ποικίλες και διαφέρουν ως προς τον τρόπο εκδήλωσής τους. Έτσι ως σημαντικές μορφές άσκησης βίας έχουν καταγραφεί ο σωματικός, ο λεκτικός εκφοβισμός, ο εκφοβισμός με εκβιασμό, ο έμμεσος ή κοινωνικός εκφοβισμός με σκοπό την κοινωνική απομόνωση του ατόμου, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου, ο ρατσιστικός και ο σεξουαλικός εκφοβισμός που μπορεί να κορυφωθεί με το φαινόμενο των σεξουαλικών επιθέσεων.

Επιστρέφοντας στους ρόλους που ενσαρκώνουν τα άτομα σε ένα περιστατικό σχολικής βίας αξίζει να σημειωθούν ορισμένα χαρακτηριστικά αυτών, που καθιστούν αναγνωρίσιμες συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ξεκινώντας με τον ρόλο του θύτη κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες πρόκειται για παιδιά που συνήθως έχουν βιώσει προσωπική τραυματική εμπειρία που μπορεί να περιλαμβάνει κακή μεταχείριση ή ένα περιστατικό εκφοβισμού. Συνήθως τα εν λόγω άτομα έχουν υιοθετήσει ως πρότυπο την επιθετική συμπεριφορά είτε από το οικείο περιβάλλον τους, είτε μέσα από την τηλεόραση ή τα βιντεοπαιχνίδια. Είναι εξοικειωμένα με την σκληρή φυσική πειθαρχία από το οικογενειακό τους περιβάλλον, που κάποιες φορές ενδέχεται να περιλαμβάνει και σωματικές ποινές, ενώ πολλές φορές επιλέγουν τον εκφοβισμό ως μέσο ανάληψης ρόλων εξουσίας, ιδιαιτέρως αν προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα προκειμένου να ανυψώσουν το κοινωνικό τους επίπεδο. Πρόκειται για άτομα που χαρακτηρίζονται ως επιθετικά ή σκληρά, χωρίς αίσθημα συμπόνοιας απέναντι στα θύματά τους, με επίγνωση της βλάβης που προκαλούν σε αυτά, ενώ συνήθως οι σχολικές επιδόσεις του είναι ιδιαιτέρως χαμηλές. 

Στον αντίποδα του ρόλου του θύτη βρίσκεται ο ρόλος του θύματος. Πρόκειται για άτομα, των οποίων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα διαφοροποιούν από το σύνολο των μαθητών και τα απομακρύνουν από τα αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα της ομάδας των συνομηλίκων. Είναι άτομα που αποκλίνουν από το προφίλ του θύτη καθώς είναι ήσυχα, δειλά, φοβισμένα, εσωστρεφή, ιδιαιτέρως ευαίσθητα, συνήθως δεν έχουν φίλους, δυσκολεύονται σε θέματα διεκδίκησης, δεν θα παραπονεθούν σε περίπτωση κακής συμπεριφοράς απέναντί τους.

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού στην περαιτέρω ζωή των θυμάτων κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές και κάποιες φορές ανυπολόγιστες. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες τα θύματα εκφοβισμού ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές ελλείψεις στην ενήλικη ζωή τους, όσον αφορά στην ικανοποιητική διεκπεραίωση των κοινωνικών τους ρόλων, στην ικανότητα ανάληψης ευθυνών και στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων.

Οι τελευταίοι συμμετέχοντες σε ένα περιστατικό εκφοβισμού, οι οποίοι ωστόσο διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού, είναι οι παρατηρητές. Ως παρατηρητής θεωρείται το άτομο εκείνο που, ενώ διαφοροποιείται από τους ρόλους του θύτη ή του θύματος, γνωρίζει ή παρακολουθεί το περιστατικό χωρίς να συμμετέχει ενεργά σε αυτό. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όπως προαναφέρθηκε, καθώς η δραστηριοποίηση ή η αδράνεια τους μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του συμβάντος υπέρ ή κατά του θύματος ή του θύτη ανάλογα με τη θέση που θα λάβουν απέναντι στο περιστατικό.

Ερχόμενοι στον ρόλο της οικογένειας στο θέμα της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, αυτός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης. Οι γονείς πρέπει καταρχάς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να καθορίσουν τα προσωπικά τους όρια και τα επίπεδα αντοχής τους, ώστε να μπορέσουν να τα διαχειριστούν και να τα υπερασπιστούν. Τα παιδιά είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι πρέπει να σπάνε τη σιωπή τους και να μιλούν για περιστατικά βίας που συμβαίνουν στο σχολείο τους, στα οποία μπορεί τα ίδια να διαδραματίζουν ρόλο θύματος ή παρατηρητή. Οι γονείς πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά τους ότι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια από τους ίδιους, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, καθώς και από τους συμμαθητές τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα άλλων παιδιών. Έτσι απαραίτητη θεωρείται η καλή και ουσιαστική επικοινωνία γονιού – παιδιού, η ύπαρξη εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, η συνεχής ενημέρωση του γονιού για το που βρίσκεται το παιδί όταν απουσιάζει από το σπίτι και ποιους συναναστρέφεται και τέλος με ποιους έχει τεταμένες σχέσεις στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου οι γονείς να αναλάβουν δράση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, αναφέρονται στη συνέχεια οι πιο συχνές ενδείξεις σε περίπτωση που το παιδί τους έχει πέσει θύμα σχολικής βίας. Συνήθως τα παιδιά θύματα είναι κακοδιάθετα, συνεσταλμένα, ή κλαμένα και εφευρίσκουν συχνά δικαιολογίες για να μην βρεθούν στο σχολικό περιβάλλον, όπως πονοκεφάλους, ή πόνους στην κοιλιακή χώρα ή στο στομάχι. Φαίνονται αναστατωμένα μετά τη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου ή του διαδικτύου και είναι απρόθυμα να μιλήσουν για τις διαδικτυακές τους συναναστροφές. Φέρουν σημάδια στο σώμα τους και ανεξήγητες εκδορές και παρουσιάζουν αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες. Επιστρέφουν από το σχολείο με φθαρμένα ρούχα ή αντικείμενα, απώλεια χρημάτων και έχουν ανήσυχο ύπνο.

Αν κάποιο παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο γονιός να διατηρήσει τη ψυχραιμία του, να ηρεμήσει το παιδί και να το διαβεβαιώσει ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Η άμεση βοήθεια, η επικοινωνία με το σχολείο καθώς και η επικοινωνία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας κρίνονται ως αναγκαίες κινήσεις.

Σε περίπτωση που οι γονείς ενημερωθούν από τρίτους ή φέρουν βάσιμες υποψίες ότι το παιδί τους εκφοβίζει κάποιο άλλο παιδί είναι πολύ σημαντικό να προσεγγίσουν το παιδί τους και να προσπαθήσουν με ηρεμία να εκμαιεύσουν τη δική του «αλήθεια». Σε περίπτωση που το παιδί – θύτης αρνείται να μιλήσει μπορεί ο γονιός να το ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που έλαβε, αποκρύπτοντας ωστόσο την ταυτότητα του πληροφοριοδότη, διαβεβαιώνοντάς το ότι είναι σημαντικό να μοιραστεί το πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη συμπεριφορά και το πώς αισθάνεται με αυτό που συμβαίνει. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ο γονιός δεν θα πρέπει να αναζητήσει το γιατί, την αιτία της πράξης του παιδιού του, προκειμένου να αποφευχθεί ο καταλογισμός ευθυνών στο παιδί και η ενοχοποίησή του. Η επικοινωνία με το σχολείο και η αναζήτηση ειδικού προς βοήθεια κρίνονται και σε αυτή τη περίπτωση αναγκαίες κινήσεις από πλευράς γονιού.

Ας μην αγνοούμε ότι τα φαινόμενα εκφοβισμού δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση και συνεργασία σχολείου, μελών της κοινότητας, γονέων και μελών της διευρυμένης οικογένειας των παιδιών και των νέων. Έτσι δημιουργείται ένα υγιές και υποστηρικτικό περιβάλλον που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς σε όλους τους χώρους του σχολείου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

·         Δίκτυο πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού   http://stop-bullying.sch.gr/

·         Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο http://www.antibullyingnetwork.gr/Default.aspx

·         Πρόγραμμα STOP στην ενδοσχολική βία http://www.antibullying.gr/index.php

·         Πρόγραμμα Safer Internet https://www.saferinternet.gr/index.php

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

·         Συνήγορος του παιδιού https://www.synigoros.gr/paidi/

·         Ηλεκτρονικός εκφοβισμός τηλ: 2106476464, 2106476000

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

·         Χαμόγελο του παιδιού τηλ: 2107609550, E-mail: school@hamogelo.gr

·         Ό,τι κι αν περνάς είμαστε δίπλα σου τηλ: 8018011177 (Δευτέρα με Παρασκευή 09:30 - 20:30)

 

Πηγή: Φάκελος Υλικού για Γονείς. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. (2015). Αθήνα: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

[Πράξη Συλλόγου καθηγητών: 19-1/10/2003]

 1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα 

1.  «Πρωτότυπες Κατασκευές Ξεχασμένων παιχνιδιών»

 Με συντονιστές την κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνη και την κ.  Μαυροπούλου  Ευδοκία.

 1. Προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέμα:

2.

2.1.      «Ασπρόμαυρη φωτογραφία»  

με συντονιστές τον κ. Σολδάτο  Θωμά και τον κ. Σταυρίδη Νικήτα.

2.2    «Δημιουργία ιστοσελίδας του σχολείου»

με συντονιστές τον κ.  Σολδάτο  Θωμά και τον κ. Γιαντσίδη   Γεωργίο.

 1. Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα:

3. «Μουσείο Οπτικής Γυμνασίου Καλυθιών»

με συντονιστές τον κ.  Γιανσίδη  Γεώργιο και τον κ. Σταυρίδη Νικήτα.

 1. Πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα.                           

4. «Ελληνική παραδοσιακή μουσική και τραγούδια στο Δήμο Καλλιθέας»

με συντονιστές την κ.  Μάτση Χριστίνα και τον κ.  Μπρόκο  Αντώνιο.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα παιδιά του προγράμματος σε μια επισκεψη σε φωτογρφείο της Ρόδου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά ην παρουσίαση του προγράμματος στο Παν/μιο Αιγαίου.

ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ

Από το πρόγραμμα του Κου Τσάκουλου Γιώργου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα παιδιά των προγραμμάτων στο χημείο του σχολείου με τους καθηγητές τους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τα παιδιά του προγράμματος"κυκλοφορώ στους δρόμους" ,δείχνουν την πινακίδα της τροχαίας "Γυμνάσιο Καλυθιών".

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Απο την παρουσίαση του προγράμματος στο πανεπιστήμιο Αιγαίου τον Απρίλιο.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ένα μπρέικ από την παρουσίαση των προγραμάτων υγείας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πολλά οφείλουμε στον φωτογράφο, Κο Θολενό κώστα, που μας βοήθησε στην τεχνική τηςασπρόμαυρης φωτογραφίας.Σας ευχαριστούμε Κ. Κώστα.

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόγραμμα " Η αυλή του σχολείου" που το επιμελήθηκαν άξιοι συνάδελφοι.


 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-05

[Πράξη Συλλόγου καθηγητών: 19-8/10/2004

     Προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέματα:

 1. "ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ" με συντονιστές τις καθηγήτριες: ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ.

 2. "ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" με συντονιστές τους καθηγητές¨: ΜΠΡΟΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

 Προγράμματα  Αγωγής Υγείας με θέματα:

 1. "ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ", με συντονιστές τους καθηγητές ΣΟΛΔΑΤΟ ΘΩΜΑ (ΠΕ01) και ΤΣΑΚΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΕ19)

 2. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ" με συντονιστές τους καθηγητές: ΣΟΛΔΑΤΟ ΘΩΜΑ (ΠΕ01) και ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΝΙΚΗΤΑ (ΠΕ04).

 3. "ΡΟΔΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ" με συντονιστές τις καθηγήτριες:ΚΑΣΤΟΥΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ και ΖΙΩΓΑ ΟΛΓΑ

 4. "ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ", με συντονιστές τους καθηγητές:ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΚΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

   Προγράμματα  Αγωγής Σταδιοδρομίας  με θέματα:

 1. "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ", με συντονιστές τους εκπαιδευτικούς:ΤΟΚΟΥΖΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ(ΠΕ08) και ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ(ΠΕ04).

 2. " Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος- Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης", με συντονιστές  καθηγητές:ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΝΙΚΗΤΑ (ΠΕ04).   και ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ(ΠΕ04).

        Πολιτιστικά προγράμματα:

 1. " ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ". με συντονιστές τους καθηγητές: ΜΠΡΟΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟ(ΠΕ11) και ΜΑΓΓΟ ΦΩΤΙΟ (ΠΕ11).

 2. "ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ",με συντονιστές τους εκπαιδευτικούς: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ(ΠΕ06) και ΜΑΓΓΟ ΦΩΤΙΟ(ΠΕ11)


 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-06

Πράξη  Συλλόγου καθηγητών: 22-27/10/2005

     Προγράμματα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέματα:

 1. "ΕΛΙΑ" με συντονιστές τους καθητητές: ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΜΑΓΓΟ ΦΩΤΙΟ

 2. "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" με συντονιστές τους καθηγητές¨: ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  & ΡΩΣΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ.

 Προγράμματα  Αγωγής Υγείας με θέματα:

 1. "ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 2005-2006", με συντονιστές τους καθηγητές ΣΟΛΔΑΤΟ ΘΩΜΑ (ΠΕ01) και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΠΕ06)

 2. "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ" με συντονιστές τους καθηγητές: ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ &ΜΑΓΓΟ ΦΩΤΙΟ

   Προγράμματα  Αγωγής Σταδιοδρομίας  με θέματα:

 1. "ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", με συντονιστές  τις καθηγήτριες: ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ & ΡΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. Διαβάστε την εργασία τους. [Κάντε κλικ και αποθήκευση ως....]Ε Δ Ω

     


 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-07

Πράξη  Συλλόγου καθηγητών: 20η της 9-10/2006

     Προγράμματα:  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέματα:

 1. ¨"ΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ", Με υπεύθυνους καθηγητές την κ.Τοκούζη Καθολική[ΠΕ08]και τον κ.Σολδάτο Θωμά[ΠΕ01]

 2. "ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ".Με υπεύθυνους καθηγητές τον Κ. Σαπουτζάκη Γεώργιο[ΠΕ14] και την κ.Φλουρή Ελένη[ΠΕ04]

 3. "ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ..." Με υπεύθυνους καθηγητές τον Κ. Γιαντσίδη Γεώργιο[ΠΕ04] και την κ.Τοκούζη Καθολική[ΠΕ08].

Προγράμματα : Αγωγής Υγείας-αγωγής του καταναλωτή- κυκλοφοριακής αγωγής, με θέματα:

 1. ''ΚΥΚΛΟΦΙΑΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΔΙΤΡΟΧΟ", Με υπεύθυνους καθηγητές τον Κο Καρανικολάου Ανδρέα[ΠΕ07]και τον Κο Γιαντσίδη Γεώργιο[ΠΕ04].

 2. "ΕΙΜΑΣΤΕ 'Ο,ΤΙ ΤΡΩΜΕ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ". Με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Βλαχογιάννη Αποστολία[ΠΕ15]και την Κ. Παπαδοπούλου Κατερίνα[ΠΕ06].

 

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας  με θέματα:

 1. "ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 2006-2007"

 2. .Με συντονιστές τους καθηγητές Κο Σολδάτο Θωμά[ΠΕ01] και τον Κο Καρανικολάου Ανδρέα[ΠΕ07].

 3. "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ". Με υπεύθυνους καθηγητές τον Κα Φλουρή Ελένη[ΠΕ04] και τον Κο Σαπουτζάκη Γεώργιο[ΠΕ14].


 • Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007 στο κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας «Δίοδος», η δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος «Εσύ, Εγώ, Εμείς»                      , που εντάσσεται στα «πιλοτικά προγράμματα σχολείων» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ). Μαθητές και εκπαιδευτικοί δούλεψαν, διασκέδασαν, συνεργάστηκαν παίρνοντας μαζί τους θετικά συναισθήματα και εντυπώσεις. Πολλά σχολεία συμμετείχαν. Από το δικό μας σχολείο υπεύθυνη καθηγήτρια για το πρόγραμμα ήταν η κ. Ελένη  Φλουρή.

                      ΠΑΤΑ ΕΔΩ    ►►

 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08

 • Πράξη  Συλλόγου καθηγητών: 13η της 8-10/2007

 •   Προγράμματα:  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(4) με θέματα:

 1. "Ρύπανση του περιβάλλοντος", με υπεύθυνους καθηγητές τους: κ. Σαπουτζάκη Γεώργιο[ΠΕ14]-κ. Ράμο Βασίλειο[ΠΕ04]

 2. "Τα κάστρα της Ρόδου", με υπεύθυνους καθηγητές τους: κ. Ράμο Βασίλειο[ΠΕ04]- κ . Γιαντσίδη Γεώργιο[ΠΕ04].

 3. " Ανανέωση της  ιστοσελίδας Γυμνασίου Καλυθιών  2007-2008". Με συντονιστές τους καθηγητές κ. Σολδάτο Θωμά[ΠΕ01] και τον κ. Σαπουτζάκη Γεώργιο[ΠΕ14]

 4. "Θεατρική Παράσταση στα Αγγλικά- Πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων", με υπεύθυνες καθηγήτριες τις: α) κ. Παλάσκα Μαρία[ΠΕ02] και β) την κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνη[ΠΕ06]

 • Προγράμματα : Αγωγής Υγείας-αγωγής του καταναλωτή- κυκλοφοριακής αγωγής(4), με θέματα:

 1. "Σήμανση και διαγράμμιση του δρόμου του σχολείου", με υπεύθυνους καθηγητές τους: α) κ.Γιαντσίδη Γεώργιο[ΠΕ04] και β) τον κ. Σολδάτο Θωμά [ΠΕ01]

 2. "Υγιεινή διατροφή και παχυσαρκία", με υπεύθυνους καθηγητές τους: α) κ.Παρίσση Γεώργιο [ΠΕ11] και β) τον  κ. Κούτρα Γεώργιο[ΠΕ11]

3. "Πρώτες βοήθειες-Αντιμετώπιση περιστατικών -περιεχόμενα σχολικού φαρμακείου"με υπεύθυνους καθηγητές τους: α) κ. Κούτρα Γεώργιο  [ΠΕ11]και β) τον κ.Παρίσση Γεώργιο [ΠΕ11]

4. "Διατροφή -καταναλωτής-Περιβάλλον"με υπεύθυνες καθηγήτριες τις: α) κ. Παλάσκα Μαρία[ΠΕ02]

και β) την κ. Παπαδοπούλου Αικατερίνη[ΠΕ06]                                                             

 • Οι παρακάτω είναι φωτογραφίες από το πρόγραμμα της Κας Λαζαρίδου Ελένης[πε06] από το πρόγραμμα ΚΕΘΙ --ισότητα:

 • Θαυμάστε πως μπορούν να μεταμορφωθούν τα παιδιά μας στις αντίστοιχες δραστηριότητες:

 • Διαβάστε και το ευχαριστήριο γράμμα της κας Λαζαρίδου προς τα παιδιά μετά το πέρας της συνεργασίας:

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας…

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου έδωσε το παρόν για πρώτη φορά σε Tελικό το σχολικό έτος 2007-2008, στο σχολικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυμνασίων χωριών Ρόδου.  Συγκεκριμένα τα παιδιά μέσα στα πλαίσια του  “ Ευ Αγωνίζεσθαι” επέδειξαν  ιδιαίτερο ζήλο και με συλλογική προσπάθεια κατάφεραν να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους επάξια. Το “Ευ Αγωνίζεσθαι” είναι μια θετική ιδέα. Ενσωματώνει τις ιδέες της φιλίας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού προς τους άλλους, της καλής συμπεριφοράς και των ίσων ευκαιριών. Η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς πάνω σε ηθικές αρχές και με τα βιώματα που εμπεριέχονται στο ευ αγωνίζεσθαι, θα ατσαλώσει τη θέληση και το χαρακτήρα της για τίμιο αγώνα και έντιμη κοινωνική ζωή. Θα θεμελιώσει ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας.

Το σχολικό έτος 2007-2008 έφτασαν στο Tελικό νικώντας το Γεννάδι με 4-2 [γκολ: Κεπέρης Παναγιώτης (2), Ευθυμίου Ιωάννης (1), Τσούλλος Γεώργιος (1)] και το Παραδείσι με 6-4 [γκολ: Ευθυμίου Ιωάννης (2), Κεπέρης Παναγιώτης (1), Γεννημαχλελής Ηλίας (1), Τσούλλος Γεώργιος (1), Βασίλεβ Νικολάϊ (1)].

Παίκτες για το σχολικό έτος 2007-2008:   Μπερερής Γεώργιος (Τέρμα), Ευθυμίου Ιωάννης, Τσίττας Νικόλαος, Τσούλλος Γεώργιος (Αρχηγός), Κώτης Ελευθέριος, Γεννημαχλελής Ηλίας, Κεπέρης Παναγιώτης, Βασίλεβ Νικολάϊ, Μπουσγκιοκάϊ Ταουλάντ, Παπασταμάτης Βασίλειος, Σαββούλης Κορνήλιος, Στέλλας Μιχαήλ, Βαλτογιάννης Γεράσιμος, Τσαμπίκος Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος (Τέρμα), Κωστομοίρης Δημήτριος, Μίσκο Ιωάννης.

 Προπονητής Γυμνασίου: Κούτρας Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σχολικό Έτος 2007-2008

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σχολικό Έτος 2007-2008

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σχολικό Έτος 2007-2008

 

&&&

 • Το σχολείο μας στις 7/12/2007 επισκέφθηκε το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Πεταλούδων όπου οι μαθητές παρακολούθησαν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σημειώστε δε, πως η διευθύντριά μας κ.. Χατζηδιάκου Δέσποινα  μας ήρθε από το κέντρο αυτό!!!

 • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09

        Πράξη  Συλλόγου καθηγητών: 13η της 14-10/2008

Προγράμματα : 1.     Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (5 προγράμματα):, με θέματα:

 1. "Γεωμετρικά σχήματα, ανακύκλωση και περιβάλλον" [Ντεμογιάννης Δημήτριος, Κουρτικάκης Ζαχαρίας,  Μητσιάδη Δέσποινα]

 2. "Αξιοποίηση άχρηστων υλικών" [ΧΑτζηδιάκου Δέσποινα, Παναγιωτόπουλος Αλέξιος, Λιάκου Αγγελική]

 3. "Ανανέωση ιστοσελίδας Γυμνασίου Καλυθιών 2008-09" [Σολδάτος Θωμάς, Λιάκου Αγγελική]

 4.  "Ασφαλής περιήγηση στο Διαδίκτυο" [Σολδάτος Θωμάς, Παναγιωτόπουλος Αλέξιος]

 5. "Πράσινη επανάσταση – Σβήστε το ανθρακικό αποτύπωμα" [Μητσιάδη Δέσποινα, Σταθόγιαννη Μαρία]

 2.     Αγωγής Υγείας (1 πρόγραμμα): με θέμα:

 • "Αν όλα τα παιδιά της γης ενώσουν τα χέρια και χορέψουν" [Τζιμούλη Ειρήνη, Δέσποινα Χατζηδιάκου

&&&

Στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων  της  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,το σχολείο μας πραγματοποίησε εκδρομή στη χίο στο ΚΠΕ Ομηρούπολης από 26 έως 29 Μαρτίου 2009.Αρχηγός της εκδρομής ήταν η δ/ντρια του σχολείου κ.Χατζηδιάκου Δέσποινα και συνοδοί καθηγητές οι κ.Λιάκου Αγγελική και ο κ.Παναγιωτόπουλος Αλέξης.

 

ΗΜΕΡΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

Μαθητές από την Α΄,Β, και Γ΄τάξη του Γυμνασίου  μας,οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα των Γαλλικών συμμετείχαν, με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας Γαλλοφωνίας,την Πέμπτη 19/3-2009 σε διαγωνισμό γνώσεων μέσω του διαδικτύου και το Σάββατο 21/3/2009 σε διαγωνισμό ορθογραφίας.Μια από τους νικητές ήταν και η μαθήτρια της Α΄τάξης Γιορδαμνή Μαρία η οποία κέρδισε ένα DVD γαλλικού περιεχομένου μετά από σχετική κλήρωση.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 Στο σχολείο μας υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια σε δύο  ομάδες μαθητών στη  Γ΄Γυμνασίου. Πέντε συναντήσεις από μιάμιση ώρα η κάθε ομάδα με στόχο μέσα από ομαδικές διαδικασίες να τα παιδιά να καταλάβουν πράγματα για την επικοινωνία, τη συνεργασία,την έκφραση,συναισθήματα κ.α. Δηλαδή πρόκειται  για "μαθήματα" σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

                  Συγχαρητήρια στους μαθητές μας…!!!!!

 Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου έδωσε το παρόν σε Ημιτελικό το σχολικό έτος 2008-2009, στο σχολικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυμνασίων χωριών Ρόδου.

Το σχολικό έτος 2008-2009 έφτασαν στον Ημιτελικό νικώντας τα Μάσσαρι με 3-0 [γκολ:  Κεπέρης Παναγιώτης (2), Γεννημαχλελής Ηλίας (1)] και την Αρχάγγελο με 5-0 [γκολ:  Γεννημαχλελής Ηλίας (2), Στελλάς Μιχαήλ (1), Μίσκο Ιωάννης (1), Παπασταμάτης Βασίλειος (1)].

Παίκτες για το σχολικό έτος 2008-2009: Γεννημαχλελής Ηλίας (Αρχηγός),  Πασόπουλος Δημήτριος,  Μίσκο Ιωάννης, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος (Τέρμα), Κεπέρης Παναγιώτης (Αρχηγός), Ορφανός Γεώργιος, Ορφανός-Σόλμπεργκ  Ανδρέας, Στελλάς Μιχαήλ, Τσίκκης Αργύρης, Βαλτογιάννης Γεράσιμος, Μανιάς Σέργιος, Παπασταμάτης Βασίλειος, Κωστομοίρης Δημήτριος, Ροδίτης Κωνσταντίνος, Δεληγιάννης Στυλιανός, Μπερερής Γεώργιος (Τέρμα), Κουφάλης Γεώργιος.

 Προπονητής Γυμνασίου: Κούτρας Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

 

ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2008-2009

ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2008-2009

ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολικό Έτος 2008-2009

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10

 

[Πράξη Συλλόγου καθηγητών: 17-30/10/2009

Α. Προγράμματα:  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(5) με θέματα:

 1. "θησαυροί από σκουπίδια"[Λαζαρίδου Ελένη-Ζέρβα Βαρβάρα-Παπαδοπούλου Αικατερίνη]

 2. "Η διαχείρηση του νερού χθες και σήμερα.Η περίπτωση της Ρόδου"[Χατζηδιάκου Δέσποινα-Κουντούρης Αντώνιος]

 3. "Ανανέωση ιστοσελίδας Γυμνασίου Καλυθιών 2009-΄10" [Σολδάτος Θωμάς -Λιάκου Αγγελική]

 4. "Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαίωμα στην εκπ/ση,στην επάρκεια τροφής και νερού,στην ειρήνη"[Κούτρας Γεώργιος-Λιάκου Αγγελική-Τζιμούλη Ειρήνη]

 5. "Σχολική  εφημερίδα"[Κουντούρης Αντώνιος-Λαζαρίδου Ελένη-Σολδάτο Θωμά]

Β. Προγράμματα:  Αγωγής Υγείας (1 πρόγραμμα) με θέμα:

 1. "Νέα Γρίπη  Α(ΑΗ1Ν1)-Συμβουλές πρόληψης και αντιμετώπισης" [Χατζηδιάκου Δεσποινα-Τζιμούλη Ειρήνη-Κούτρα Γεώργιο]

Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. Οι μαθητές του σχολείου μετέβησαν στο ιδιωτικό σχολείο "Ροδίων Παιδεία" όπου  εκεί οι υπεύθυνοι του σχολείου τους μίλησαν για τα graffities.

 2. Στις 3-5-2010 μαθητές του ιδιωτικού σχολείου "Ροδίων Παιδεία" ήρθαν στο σχολείο μας και μαζί πραγματοποίησαν δενδροφύτευση στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.

                                     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

 1. Στις 20-4-2010 το σχολείο μας συμμετείχε στην εκδήλωση λήξης των προγραμμάτων υγείας που διοργάνωσε η β/θμια εκπ/ση Δωδ/νήσου.Στην εκδήλωση συνόδευσαν τους μαθητές η γυμνάστρια κ.Τζιμούλη Ειρήνη και η καθηγήτρια Γαλλικής κ.Λιάκου Αγγελική.Οι μαθητές τραγούδησαν υπό τη διεύθυνση της κ.Λιάκου η οποία διασκεύσε το τραγούδι και  το δίδαξε στους μαθητές με τη συνοδεία κιθάρας. [απολαύστε το..   ]

 2. Μετάβαση με λεωφορεία στη Ρόδο και παρακολούθηση  πέντε ταινιών μικρού μήκους εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

 3. Επίσκεψη τα στο ίδρυμα "Άγιος Ανδρέας¨και προσφορά δώρων και χρημάτων από λαχειοαγορά των ίδιων των μαθητών.Τους μαθητές συνόδεψε η φιλόλογος και υπεύθυνη ειδικής αγωγής κ.Τσιμπιδάκη Ασημίνα.

 4. Επίσκεψη στο ίδρυμα  των Κολυμπίων 21-4-2010 και προσφορά επίσης δώρων και χρημάτων από λαχειοαγορά των μαθητών μας.Συνόδεψαν η κ.Παπαλαζάρου Ελένη Μαθηματικός και η κ.Τσιμπιδάκη Ασημίνα.

5. Συμμετοχή κλιμακίου μαθητών στην τελική εκδήλωση λήξης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.Συνόδεψαν οι καθηγήτριες κ.Παπαλαζάρου Ελένη (Μαθηματικός) και η κ.Παπαδοπούλου Κατερίνα(Αγγλικής φιλολογίας).

6. Ημέρα ανακύκλωσης στις 22-3-2010.Συγκέντρωση αντικειμένων προς ανακύκλωση.Υπεύθυνη η πραγματικά άξια συνάδελφος κ.Λαζαρίδου  Ελένη (Αγγλικής φιλολογίας), η οποία δούλεψε όλο το χρόνο και έστειλε προς ανακύκλωση τόνους χαρτιού,χαλασμένους Η/Υ,μπουκάλια,μπαταρίας και πολλά άλλα.Είναι παράδειγμα προς μίμηση!! Μπράβο Ελένη!!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7. Εκδρομή στη βουλή των ελλήνων 5/2/2010-8/2/2010  δες.

8. Στις 20-4-2010 στο σχολείο μας προσήλθε καταξιωμένος  σκιτσογράφος και συνομίλησε με τα παιδιά για την τέχνη της σκιτσογραφίας και όχι μόνο....

9. Την Κυριακή 9 Μαϊου 2010 στο χώρο του σχολείου μας από τις 17:00 εώς 19:30 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκδηλώσεων με:

 •   Έκθεση εικαστικών με έργα των μαθητών του Γυμνασίου Καλυθιών

 •  Έκθεση έργων του μαθήματος της Τεχνολογίας από τους μαθητές της Ά και ΄Β Γυμνασίου

 •  Παζάρι με κατασκευές από το εργαστήριο της Περιβαλλοντικής ομάδας*

 •  Πώληση οικολογικού τεύχους της εφημερίδας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ* Παρουσίαση του προγράμματος Αγωγής Υγείας*Παρουσίαση Χορευτικών Ομάδων Γυμνασίου Καλυθιών

 

 

10.Τελική ολοήμερη εκρομή στη Χάλκη  πραγματοποιήθηκε από το σχολείο μας στις 6-5-2010.Αρκετοί συνοδοί καθηγητές και 171 μαθητές! Περάσαμε καταπληκτικά!

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

 

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας…!!!

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου έδωσε το παρόν σε Ημιτελικό το σχολικό έτος 2009-2010, στο σχολικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυμνασίων χωριών Ρόδου.

Το σχολικό έτος 2009-2010 έφτασαν στο Ημιτελικό νικώντας το Κολλέγιο Ρόδου με 5-1 [γκολ: Κωστομοίρης Δημήτριος (2), Ορφανός-Σόλμπεργκ Ανδρέας (2), Βαλτογιάννης Γεράσιμος (1)] και το Αφάντου με 5-2 [γκολ: Κωστομοίρης Δημήτριος (2), Ορφανός-Σόλμπεργκ Ανδρέας (2),  Παπασταμάτης Βασίλειος (1)].

Παίκτες για το σχολικό έτος 2009-2010:   Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος (Τέρμα), Κουφάλης Γεώργιος, Βαγιανός Εμμανουήλ, Κεπέρης Αλέξανδρος, Ροδίτης Κωνσταντίνος-Παναγιώτης του Σταυρού, Κωστόπουλος Εμμανουήλ, Καλόψυχος Μιχαήλ, Ορφανός-Σόλμπεργκ Ανδρέας,  Ροδίτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου-Τσαμπίκου, Καφετζής Δημήτριος, Βαλτογιάννης Γεράσιμος, Παπασταμάτης Βασίλειος,  Μανιάς Σέργιος, Συμιακάκης Γεώργιος, Κωστομοίρης Δημήτριος (Αρχηγός), Τζάρτζαλος Απόστολος (Τέρμα).

 Προπονητής Γυμνασίου: Κούτρας Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σχολικό Έτος 2009-2010

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σχολικό Έτος 2009-2010

 

 

 

TTT

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-΄11

             [Πράξη Συλλόγου καθηγητών: 27/10/2010-ΠΡΑΞΗ 18η ]

 •  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(3)

 1. "Ανακαλύπτω τον άνθρωπο και το περιβάλλον με φακό:"[Διακίδου Σοφία(ΠΕ04.2) & συμμετέχοντες καθηγήτριες:Λαζαρίδου Ελένη(ΠΕ06)  &Τσιμπιδάκη Ασημίνα(ΠΕ02)].

 2. "Μιλώντας για το περιβάλλον με τη "γλώσσα της γελοιογραφίας:"[Κουντούρης Αντώνης(ΠΕ02)-Παξιμαδάκη Σοφιάννα(ΠΕ02)].

 

 1. "Εργαστήρι χειροτεχνίας από ανακυκλωμένα υλικά:"[Λαζαρίδου Ελένη(ΠΕ06) και συμμετέχοντες καθηγήτριες τις:Διακίδου Σοφία(ΠΕ04.2)-Τσιμπιδάκη Ασημίνα(ΠΕ02)].

 

 •  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (2)

 1. "Θεατρική Παιδεία:"[Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σταυροπούλου Αθανασία(ΠΕ02) και συμμετέχοντες καθηγήτριες τις:Ρήγου Ιωάννα(ΠΕ02)&Κουντούρη Αντώνη(ΠΕ02)]

 2. "Ήθη και έθιμα του τόπου μας":[Με υπεύθυνο καθηγητή τον κ.Σαρέλα Βασίλειο(ΠΕ09)

 •  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(4)

 1. "Υγιεινές διατροφικές συνήθειες:["Υπεύνος ο  κ.Κούτρας Γεώργιος(ΠΕ11)&συμμετέχοντες οι καθητητές:Σολδάτος θωμάς(ΠΕ01)-Γιαντσίδης Γεώργιος(ΠΕ04)-Σταυροπούλου Αθανασία(ΠΕ02)-Λιόλιου Βασιλική(ΠΕ05)]

 2. "Υγεία & διατροφή":[Υπεύνος ο  κ.Ντεμογιαννης Δημήτριος(ΠΕ03)& συμμετέχοντες οι:Κούτρας Γεώργιος(ΠΕ11)-Κύρκου Αρχοντούλα(ΠΕ03)]-Σαρέλα Βασίλειο(ΠΕ09)-Σταυρίδη Νικήτα(ΠΕ04)]

.

 

 1. "Η Καθημερινότητα των εφήβων στις γερμανόφωνες χώρες":[Υπεύθυνη καθηγήτρια:Τσιαμαντή Άννα(ΠΕ07) & συμμετέχουσες καθηγήτριες τις: Παπαδοπούλου Κατερίνα(ΠΕ06)-Τρίγκα Μαρία (ΠΕ15)]

 2. "Έχω δυο πατρίδες.Παιδιά Ελλήλων μεταναστών στη Γερμανία,παιδιά ξένων μεταναστών στην Ελλάδα": [Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Κατερίνα]

                      ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΣΤΙΣ 14-5-2011

                                                               ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ (ΠΕ08)

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2010 - 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ -  ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΤΑΞΗ

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

Α

1Ο

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α

1Ο

ΓΟΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ

Α

1Ο

ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Α

1Ο

ΕΛΙΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Α

1Ο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ

Α

1Ο

ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Α

2Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α

2Ο

ΚΩΣΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ

Α

2Ο

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α

2Ο

ΜΙΧΑΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Α

2Ο

ΝΤΕΒΑ ΑΡΜΠΑΝΑ

Α

2Ο

ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Α

2Ο

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α

2Ο

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α

2Ο

ΠΑΡΟΥΣΕΒΑ ΣΤΑΝΚΑ

Α

2Ο

ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Α

2Ο

ΣΑΒΒΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Α

2Ο

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Α

3Ο

ΣΑΦΑ ΦΡΙΕΝΤΑ - ΜΑΡΙΕΤΤΑ

Α

3Ο

ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Α

3Ο

ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Α

3Ο

ΑΜΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β

1Ο

ΑΝΤΩΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Β

1Ο

ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β

1Ο

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Β

1Ο

ΚΑΡΑΒΑ ΣΟΦΙΑ

Β

1Ο

ΚΟΤΣΙΑΙ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ

Β

2Ο

ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΣΑΒΒΙΝΑ

Β

2Ο

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ

Β

3Ο

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Β

3Ο

ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Β

3Ο

ΤΖΙΛΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ

Β

3Ο

ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

Β

3Ο

ΤΣΕΛΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Β

3Ο

ΤΣΕΠΕΛΕ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β

3Ο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

Β

3Ο

ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΟΡΦΙΝΗ

Γ

1Ο

ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γ

1Ο

ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Γ

1Ο

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - ΗΛΙΑΝΝΑ

Γ

1Ο

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Γ

1Ο

ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γ

1Ο

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ

1Ο

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Γ

2Ο

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Γ

2Ο

ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ

Γ

3Ο

ΤΖΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ

Γ

3Ο

ΤΣΕΠΕΛΕ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γ

3Ο

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Γ

3Ο

ΧΑΛΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

Γ

3Ο

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ

Γ

3Ο

φωτογραφίες από το πρόγραμμα:

.

 

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας…

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου έδωσε το παρόν σε Τελικό το σχολικό έτος 2010-2011, στο σχολικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυμνασίων χωριών Ρόδου.

Το σχολικό έτος 2010-2011 έφτασαν στο Τελικό νικώντας το Αφάντου με 2-2 (πέναλτι 10-9 τελικό) [γκολ: Καφετζής Δημήτριος (2)] και το Γεννάδι με 3-2 [γκολ: Καφετζής Δημήτριος (1), Κουφάλης Γεώργιος (1), Πολίτης Απόστολος (1)].

Παίκτες για το σχολικό έτος 2010-2011: Ηλίας Αλέξανδρος-Πέτερ (Τέρμα),  Κιόττου Νικόλαος, Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος, Τσαλίκης Σταμάτιος, Κουφάλης Γεώργιος (Αρχηγός), Κωστόπουλος Εμμανουήλ, Καλόψυχος Μιχαήλ, Καφετζής Δημήτριος (Αρχηγός), Σαρικάς Ηλίας, Αντωνάς Ευστάθιος, Σαββούλης Τιμόθεος, Κώστας Παναγιώτης, Πολίτης Απόστολος, Σχοιναράκης Εμμανουήλ-Πασχάλης, Χατζηγιάννης Αναστάσιος-Άγγελος, Στελλάς Παύλος, Τζάρτζαλος Απόστολος (Τέρμα).

Προπονητής Γυμνασίου: Κούτρας Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2010-2011

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2010-2011

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2010-2011

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-΄12

 

KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧOΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   Γυμνασίου Καλυθιων Ρόδου  σχ. έτος 2011-12 (ΑΠΟΦ.10039/22-12-11) ΓΥΜΝΑΣΙΑ              
Α/Α ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια  ΠΕ ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ Συμμετέχων/ουσα ΠΕ Συμμετέχων/ουσα ΠΕ Αρ. Πρακτ.
1 Παραδοσιακές τέχνες:"Το πλέξιμο" Πολιτιστικών Θεμάτων Λιόλιου Βασιλική 05 ....... Τρίγκα Μαρία(1ώρα) 15 Σπηλιοπούλου Γεωργία(1ώρα) 07 28/17-11-11
2 "Ψηφιακή εποχή και χρήση νέων τεχνολογιών" Αγωγής Υγείας Σολδάτος Θωμάς  01 2 Ντανάς Αλέξανδρος  09 Λιάκου Αγγελική 05 28/17-11-11
3 "Οδική ασφάλεια παιδιών κι εφήβων" Αγωγής Υγείας Σπηλιοπούλου Γεωργία 07 2 Αναστασιάδου Τατιανή 06     28/17-11-11
 
 •  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

 • ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

 • Στις 10-2-2012, ημέρα Παρασκευή, η  Γ΄ Γυμνασίου του  σχολείου μας επισκέφθηκε  με πούλμαν το 1ο ΕΠΑ.Λ(Ζέφυρος) καθώς και το 4ο ΓΕ.Λ &  2ο ΕΠΑ.Λ (Μέγγαβλη),όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις τους με σκοπό να αποφασίσουν αργότερα, όταν αποφοιτήσουν από το γυμνάσιο ,τι δρόμο θα ακολουθήσουν. Η ξενάγηση στους χώρους των σχολείων ήταν υποδειγματική  και οι ξεναγοί καθηγητές άψογοι στις παρουσιάσεις τους. Μετά το τέλος της επίσκεψης προσφέρθηκαν δωρεάν από τα σχολεία  στους μαθητές χυμούς και σάντουιτς. Ευχαριστούμε τους κ. διευθυντές:

 1.   Κ. Οικονόμο Νικόλαο (Διευθυντή 1ου Επαγγελματικού Λυκείου).

 2.   Κ. Φιλιππάκη Νικόλαο (Δ/ντή 4ου Ενιαίου Λυκείου)

 3.   Κ. Νταβέλη Αφεντούλη (Διευθυντή 2ου Επαγγελματικού Λυκείου) για τη συνεργασία τους καθώς και τους κ.κ καθηγητές των παραπάνω συγκροτημάτων για τις άρτιες και συγκροτημένες παρουσιάσεις τους(βλέπε φωτό).Συνοδοί καθηγητές ήταν οι :  κ.Γιαντσίδης Γεώργιος, κ.Παξιμαδάκή Σοφιάννα, κ.Σολδάτος Θωμάς.

Η κ.Γρηγορίου Ελένη μιλά στα παιδιά.

κ.Γιαντσίδης Γεώργιος-διδάσκων Σ.Ε.Π,κ.Παξιμαδάκη Σοφιάννα(ΠΕ02),κ.Σολδάτος Θωμάς-υποδ/ντής ,κ.Γρηγορίου Ελένη-1ο ΕΠΑ.Λ-κ.Στελλάς Μανώλης,Μηχανολόγος.

photo 7

photo 10

photo 11

photo 12

photo 13

Βιβλιοθήκη 2ου ΕΠΑ.Λ

                                                                                                      ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2012

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, ο Σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Καλυθιών  έκοψε την πίτα για το Νέο Έτος στην ταβέρνα "Μιμάκος" στις καλυθιές. Το φλουρί της πίτας το βρήκε ο δ/ντής του σχολείου κ.Ντανάς Αλέξανδρος του οποίου ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή συνεργασία με τον Σύλλογο των εκπαιδευτικών για το καλό των μαθητών μας και της παιδείας γενικότερα. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τη συνάντηση αυτή.

.

Συγχαρητήρια !!!! στους μαθητές Ποδοσφαίρου του

 Γυμνασίου Καλυθιών !

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου έδωσε το παρόν για πρώτη φορά σε Τελικό το σχολικό έτος 2011-2012, στο σχολικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυμνασίων Δωδεκανήσου. 

Το σχολικό έτος 2011-2012 έφτασαν στο Τελικό νικώντας το Γυμνάσιο Μασσάρων Ρόδου με 7-0 [γκολ: Ντέτσικας Δημήτριος (1), Στελλάς Παύλος (1), Καλόψυχος Μιχαήλ (2), Σαββούλης Τιμόθεος (1), Τσαλίκης Σταμάτιος (2)], το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου  με 2-0 [γκολ: Κιόττου Νικόλαος (1), Τσαλίκης Σταμάτιος (1)], το Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου με 1-0 [γκολ: Τσαλίκης Σταμάτιος (1)] και χάνοντας με 2-1 από το 5ο Γυμνάσιο Ρόδου ύστερα από συγκλονιστικό αγώνα [γκολ: Σαββούλης Τιμόθεος (1)].

Παίκτες Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου: Αντωνάς Σταμάτιος, Κιόττου Νικόλαος, Ηλίας Αλέξανδρος-Πέτερ (Τέρμα), Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος,  Ντέτσικας Δημήτριος, Ροδίτης Αλέξανδρος, Φερχάτι Παναγιώτης (Τέρμα), Φερχάτι Κωνσταντίνος, Σκέντζος Στέφανος-Γεώργιος, Τσαλίκης Σταμάτιος, Καλόψυχος Μιχαήλ, Αντωνάς Ευστάθιος, Σαββούλης Τιμόθεος, Τζάρτζαλος Απόστολος, Στελλάς Παύλος (Αρχηγός).

Προπονητής Γυμνασίου: Κούτρας Γεώργιος (Καθηγητής Φυσικής Αγωγής).

Κοιτάζοντας στα μάτια αυτά τα παιδιά πίστεψα ότι αξίζουν κάτι περισσότερο από ένα διδακτικό μάθημα, μια καινοτομία, ένα διάβασμα στο σπίτι. Έπρεπε να βιώσουν ένα μακρύ ταξίδι ζωής γεμάτο περιπέτειες και εμπειρίες.

Από την πρώτη στιγμή που άρχισε να συνθέτεται η ομάδα του ποδοσφαίρου στο σχολείο μας ένιωσα ότι αυτό το ταξίδι έπρεπε να είναι ευχάριστο, παιδαγωγικό, δημιουργικό, μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου, ενός, δηλαδή, ζωντανού κυττάρου της κοινωνίας μας που υπάρχει για να προσφέρει, ζει για να εξελίσσεται και αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνικής μας ύπαρξης.

Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο γιατί εμπλέκονταν σ’ αυτό παιδιά με ευαισθησίες, συναισθήματα, ορμές, διαφορετικές προσωπικότητες και ιδεολογίες, μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον όπου η επίτευξη των στόχων επέρχεται με ανατροφοδότηση, ώστε να υπάρξει ποιότητα στην αθλητική μάθηση, ισορροπία μεταξύ των αντίθετων δυνάμεων, ώστε να επέλθει μια κατάσταση ηρεμίας και αρμονίας, προσαρμογής των παιδιών σε νέες καταστάσεις και δεδομένα που πρέπει να αφομοιώσουν με σωστό τρόπο και να οδηγηθούν στην αλλαγή που θα τους βοηθήσει να συνυπάρχουν αρμονικά.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ποδοσφαιρική ομάδα τα κατάφεραν γιατί έδειξαν θέληση, πάθος, αποφασιστικότητα, υπομονή και επιμονή σε μια προσπάθεια μέσα από την ψυχή τους, εκφράζοντας τα ιδανικά και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Τους ευχαριστώ για τον καλύτερο εαυτό που επέδειξαν και την επιτυχία που χάρισαν στο σχολείο τους κάνοντας υπερήφανους τους καθηγητές/τριες και τους γονείς τους! Πάντα άξιοι να είναι και να διακρίνονται!

Ο προπονητής τους … Κούτρας Γεώργιος

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ Κ.ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΞΙΟΙ!!

ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ  2012-΄14

ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ" (ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ...)

Έργα μαθητών, υπό την επίβλεψη των  καθηγητών της τεχνολογίας κ. Σαράντη Παναγιώτη και  των εικαστικών, κ. Τσέβη Επαμεινώνδα &  κ. Μαυροπούλου Εύης.

Τα έργα της τεχνολογίας φιλοξένησε η ΕΡΤ1 πριν σιγήσει για... πάντα (βλέπε τις σχετικές φωτογραφίες και το video που παρουσιάστηκε στη ΕΡΤ) Συγχαρητήρια στους κ.κ. καθηγητές!!!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

                                          «Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Καλυθιών, Σχ. Έτους 2012-2013  »

1.     Περιβαλλοντικής αγωγής:

α/ Παραδοσιακές καλλιέργειες του τόπου μας με παρελθόν: αμπέλι και ξερά σύκα. Έχουν μέλλον; (Υπεύθυνος εκπ/κός: Κώστας Γεώργιος (ΠΕ03)).

β/ «Ο Αλουμινούλης» Πρότυπη κατασκευή για τη συλλογή αλουμινένιων κουτιών από αναψυκτικά. (Υπεύθυνος εκπ/κός: Σαράντης Παναγιώτης (ΠΕ17)).

2. Αγωγής Υγείας:

Χορός και παιχνίδι. Έκφραση ζωής, αλληλοσεβασμού, αποδοχής και συνεργασίας (Υπεύθυνη εκπ/κός: Τζιμούλη Ειρήνη (ΠΕ11)).

3. Πολιτιστικών θεμάτων:

α/ Γνωριμία με τον γερμανικό πολιτισμό (Υπεύθυνη εκπ/κός: Καρανικόλα Κατερίνα (ΠΕ07)).

β/ Ανθρωπιστικές αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (Υπεύθυνη εκπ/κός: Λιόλιου Βασιλική (ΠΕ05)

«Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Καλυθιών, Σχ. Έτους 2013-2014»

Α. Προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής (2)

 

Πρόγραμμα

Υπεύθυνος

εκπαιδευτικός

Συμμετέχων

εκπαιδευτικός

        ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

«Το αμπέλι στις Καλυθιές τις δεκαετίες του ’50 και του ’60»

Κώστας Γεώργιος (ΠΕ03)

Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος (ΠΕ03)

 

2.

«Η προστατευόμενη περιοχή της κοιλάδας του Αίθωνα Αρχαγγέλου-Μαλώνας Ρόδου»

Λιάκου Αγγελική (ΠΕ05)

 

F

Β. Προγράμματα αγωγής και υγείας (2)

 

Πρόγραμμα

Υπεύθυνος

εκπαιδευτικός

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

«Διατροφή και υγεία»

Ντανάς Αλέξανδρος (ΠΕ09)

  F

2.

«Υγιεινές συνήθειες στη διατροφή»

Κούτρας Γεώργιος

  F

Γ. Προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων (2)

 

Πρόγραμμα

Υπεύθυνος

εκπαιδευτικός

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.

«Αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας»

Λιόλιου Βασιλική (ΠΕ05)

 

2.

«Λεκτικοί ιδιωματισμοί και το τοπικό γλωσσάρι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Ρόδου»

Σαράντης Παναγιώτης (ΠΕ17.04)

  F

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού καθιερώνεται η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου». Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται κάθε σχολικό έτος με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού πεδίου που θα υλοποιείται μέσα από τον σχολικό αθλητισμό. Για τη φετινή σχολική χρονιά ο θεματικός άξονας είναι «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και σε κάθε σχολείο της χώρας (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) θα διεξαχθούν ενδοσχολικοί Αγώνες Αθλοπαιδείας, σε αθλήματα που θα επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εισήγηση των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του σχολείου, με τη σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης παιδείας, που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.Το σχολείο μας σχεδίασε και πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                             2014-΄15

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

  ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑ/ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

198

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

198

Μικτά Βιωματικά παιχνίδια ομαδοσυνεργατικής μάθησης 5Χ5 με προπονητές μαθητές/τριες και διαιτητές μαθητές.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (77 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

 

Μικτά Βιωματικά παιχνίδια ομαδοσυνεργατικής μάθησης 5Χ5 με προπονητές μαθητές/τριες και διαιτητή καθηγητή.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (28 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Μικτά Βιωματικά παιχνίδια ομαδοσυνεργατικής μάθησης 6Χ6 με προπονητές μαθητές/τριες και διαιτητή καθηγητή.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (16 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Οργάνωση και διεξαγωγή χορών από τους μαθητές/τριες (με τραγούδια δικής τους επιλογής) και συμμετοχή καθηγητών/τριών σε ρόλο μαθητών/τριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (23 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Καλλιτεχνικές δημιουργίες ομαδοσυνεργατικής μεθόδου (8 ομάδων των 4 ατόμων) με θέμα: Ρατσισμός και διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (32 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Η τρομοκρατία της αθωότητας (προβολή ταινίας και βιωματική συζήτηση τόσο μεταξύ μαθητών/τριών όσο και μεταξύ μαθητών/τριών - καθηγητών/τριών).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ (198 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

 

13η Οκτωβρίου 2014: Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών

Τη Δευτέρα, 13/10/2014 με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) είχε ζητήσει με έγγραφό του την πραγματοποίηση άσκησης σεισμού στα σχολεία (Το σχολείο μας έχει συντάξει πλάνο ετοιμότητας που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα μας). Η άσκηση έγινε με απόλυτη επιτυχία και στόχος της ήταν η  ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας.
Η 13η Οκτωβρίου, με το 64/200 ψήφισμα του Ο.Η.Ε. το 2009, ορίστηκε ως Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών (International Day for Natural Disaster Reduction) (βλέπε φωτογραφίες)

Η άσκηση θα επαναληφθεί στο 2ο τρίμηνο σε χρόνο που θα ορισθεί από τη διεύθυνση του σχολείου.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΦΩΤΟ 01

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΦΩΤΟ 02

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΦΩΤΟ 03

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΦΩΤΟ 04

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΦΩΤΟ 05

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΦΩΤΟ 06

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015. Μπορείτε να τη διαβάσετε  εδώ.

 

                 24 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας

        Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας (24/10), η αναγκαιότητα της σωστής διατροφής και άσκησης επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, για ανθρώπους όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως για τα Ελληνόπουλα που χαρακτηρίζονται από τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. 
      Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων κάλεσε τα σχολεία όλης της χώρας να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο». Tο σχολείο μας παρουσίασε στα παιδιά video, που παρουσιάζει αναλυτικά το φαινόμενο, καθώς και εργασίες μαθητών που συζητήθηκαν στην αίθουσα προβολής. Τη γενική επίβλεψη της παρουσίασης είχε η εκπαιδευτικός του σχολείου μας κ. Χατζηνικόλα Χαριστούλα (ΠΕ15).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β1 & Β3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ! ΣΤΙΣ 07-11-2014. 

ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: ΠΑΤΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ..

Photo_1

Photo_2

Photo_3

Photo_4

 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θανάσης Μπαράκας γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1971 στη Γερμανία.Έχει πρόβλημα όρασης και αγωνίζεται ως αθλητής με αναπηρία στην κατηγορία F11. Αγωνίζεται στο άλμα εις μήκος και στο άλμα τριπλούν.Έχει πάρει μέρος σε τρεις Παραολυμπιακούς Αγώνες (2000-Sydney, 2004-Αθήνα και 2008-Beijing). Από το 2000 -2010 έχει στο ενεργητικό του: Δύο μετάλλια σε Παραολυμπιακούς (1 χρυσό και 1 χάλκινο).Πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα (1 χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα).Τρία μετάλλια σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα (3 χρυσά) και δύο μετάλλια σε μεγάλους διεθνείς αγώνες (2 χρυσά). Τι να πει κανείς; Ας γίνει παράδειγμα για όλους εμάς τους..ανοιχτομάτηδες.....
 

Το σχολείο μας εγκαινίασε την ανακαινισμένη του δανειστική βιβλιοθήκη
 

Μέσα σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, με τη συγκίνηση διάχυτη παντού, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2014, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ, τα εγκαίνια της ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ του σχολείου, η οποία πήρε το όνομα της πρόωρα χαμένης  αλλά παρούσας στη μνήμη όλων ΑΝΘΗΣ ΟΡΓΕΤΤΑ-ΜΠΑΛΑΚΗ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Φλεβάρης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Στέφανος Κυριαζής, Γεώργιος Σαρίκας και Μιχάλης Σταυρής, ο Πρόεδρος των Καλυθιών κ. Μιχάλης Καφετζής, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. κ. Παναγιώτης Αντωνάς, Σάββας Κώστας και Σταματία Βαγιανού-Τσέλιου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Καλυθιών κ. Αλέξανδρος Ντανάς, ο Υποδιευθυντής κ. Θωμάς Σολδάτος και όλοι οι καθηγητές.  Διάβασε περισσότερα στο παρακάτω link:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ►►►

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Καλυθιών την Τετάρτη 11/3/2015 και μίλησε στην περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου, η οποία αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Η παρουσίαση είχε θέμα τις Ιαματικές Πηγές της Καλλιθέας. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 από τις φιλολόγους Κυριακάκη Χαρά & Μπουμπάκη Μαρίνα με θέμα τις Πηγές Καλλιθέας. Συγκεκριμένα οι τίτλοι των περιβαλλοντικών προγραμμάτων είναι οι εξής:

Α. Η Ιταλική Αρχιτεκτονική στην Καλλιθέα της Ρόδου. Β. Πηγές Καλλιθέας: πηγή ζωής και αειφορικής ανάπτυξης του τόπου μας.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 

Καλυθιές 24-07-2017

 

Συγχαρητήρια στους μαθητές του Γυμνασίου Καλυθιών

 

Στόχος των αθλητικών αγώνων δεν είναι η νίκη, αλλά η συμμετοχή και η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μαθητών, δηλαδή ο θεμιτός ανταγωνισμός και η καλοπροαίρετη προσπάθεια για διάκριση και υπεροχή. Στην ουσία όμως με τη συμβολή και της φυσικής αγωγής, η ευγενής άμιλλα κατασταλάζει στην κουλτούρα της νεολαίας ως συνείδηση για κάθε δραστηριότητα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου έδωσε το παρόν στη 1η Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισμού και Πολιτισμού Νοτίου Αιγαίου, τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτειρα  και κατάφερε να φτάσει στον Τελικό Ποδοσφαίρου Αγοριών. 

Παίκτες - μαθητές Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου: Σαββούλης Αναστάσιος (αρχηγός), Γρηγορίου Νικόλαος, Πετράς Χρήστος, Ιντρίζι Ίγκλι, Λυκοπάντης Φραγκίσκος, Κασταμούλας Χαράλαμπος, Ζαννάκης Σταύρος, Παπαγεωργίου Στέφανος. Αγώνες: Γυμνάσιο Καλυθιών - Γυμνάσιο Ιαλυσού (5-2), Γυμνάσιο Καλυθιών - 2ο Γυμνάσιο (15-3), Γυμνάσιο Καλυθιών - 1ο Γυμνάσιο (0-0), Γυμνάσιο Καλυθιών - Γυμνάσιο Παραδεισίου (8-1). Στον Τελικό το Γυμνάσιο Καλυθιών αντιμετώπισε  το 1ο Γυμνάσιο (0-0 κανονική διάρκεια) και ηττήθηκε 4-3 στα πέναλτι.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ποδοσφαιρική ομάδα τα κατάφεραν γιατί έδειξαν θέληση, πάθος, αποφασιστικότητα, υπομονή και επιμονή σε μια προσπάθεια μέσα από την ψυχή τους, εκφράζοντας τα ιδανικά και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Τους ευχαριστώ για τον καλύτερο εαυτό που επέδειξαν και την επιτυχία που χάρισαν στο σχολείο τους κάνοντας υπερήφανους τους καθηγητές/τριες και τους γονείς τους! Πάντα άξιοι να είναι και να διακρίνονται! Ο προπονητής - καθηγητής τους: Κούτρας Γεώργιος. Στη Μαθητιάδα παρευρέθηκε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου Καραγιάννης Βασίλειος.

 

Δημοσίευση άρθρου στη Ροδιακή - Ημερομηνία 28/06/2017 19:10

http://www.rodiaki.gr/article/367868/mprabo-stoys-mathhtes-toy-gymnasioy-kalythiwn-apo-ton-kathhghth-toys

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος 12-12-2017

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Το Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου Δημιουργεί

(30 Ιανουαρίου 2019)

     Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου  το εξωσχολικό πρόγραμμα STEM powering Youth (4ος κύκλος). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό Επιστήμη - Επικοινωνία  “SciCo” (από το Science Communication),  με την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής και την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone.

   Στόχος του προγράμματος   είναι να φέρει σε επαφή τη σχολική κοινότητα με την τοπική κοινωνία, καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη των μαθητών, δίνοντας τους ώθηση να διερευνήσουν προβλήματα του τόπου τους και να δώσουν καινοτόμες λύσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές που παρακολούθησαν (δωρεάν) το πρόγραμμα, μετά από έναν κύκλο γεμάτο με ταξίδια στο φεγγάρι, έξυπνες πόλεις, ψηφιακές και εκθετικές τεχνολογίες, προσπάθησαν μέσω των project τους να δώσουν λύσεις σε προβλήματα της κοινωνίας μας. Ανταποκρινόμενοι πλήρως με τους στόχους του προγράμματος, ανέπτυξαν  την απαιτούμενη  επιστημονική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων και τη πρακτική εφαρμογή της δημιουργικότητας τους. Γεμάτοι ζήλο και υπομονή, αντλώντας    έμπνευση από τις γνώσεις που απόκτησαν και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Σαράντη Παναγιώτη, δημιούργησαν καινοτόμες  κατασκευές (project), που προσδοκούν να δώσουν λύση σε θέματα οδικής ασφάλειας και όχι μόνο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρώτο project που παρουσίασαν τα παιδιά  έχει ως θέμα την «Απαγόρευση οδήγησης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μεθυσμένος». Οι  μαθήτριες, Τσαμπίκα-Χριστίνα Χατζηαντωνίου, Τσαμπίκα Κεφάλα και  Σταματία-Παναγιώτα Γρηγορίου, ελπίζουν πως με την εφαρμογή αυτού του project στην πράξη θα μειωθούν σημαντικά τα τροχαία δυστυχήματα με εμπλεκόμενους οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο δεύτερο project που παρουσίασαν τα παιδιά , Κλετίς Σάρκα και Μιχάλης Γρηγοράς, έχει ως θέμα «Απαγόρευση οδήγησης μηχανής σε περίπτωση που ο οδηγός δεν φορέσει το κράνος του». Οι μικροί μαθητές προβληματιζόμενοι από το γεγονός ότι κάθε χρόνο πολλοί δικυκλιστές χάνουν τη ζωή τους ή μένουν ανάπηροι  γιατί δεν φορούσαν το κράνος τους, προτείνουν αυτή την κατασκευή έτσι ώστε να αναγκάζουν τον οδηγό του δικύκλου να φορέσει το κράνος του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τρίτο project οι μαθητές  Ιωάννης-Εφραίμ Σαράντης, Μιχάλης Διακοσταματίου και ο Δημήτρης Στελλάς, προτείνουν το «Έξυπνο φανάρι σε περίπτωση διέλευσης ασθενοφόρου». Σε αυτό το έργο  παρέχεται η δυνατότητα στον οδηγό του ασθενοφόρου να αλλάζει τη φωτεινή σηματοδότηση. Όταν το ασθενοφόρο πλησιάζει σε διασταύρωση με φωτεινούς σηματοδότες και στην λωρίδα του υπάρχει αναμμένο το κόκκινο φανάρι, ο οδηγός του ασθενοφόρου πιέζοντας  ένα κουμπάκι ασύρματα, θα ρυθμίζονται οι φωτεινοί σηματοδότες δίνοντας προτεραιότητα στο ασθενοφόρο. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολύνεται η διέλευση του ασθενοφόρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το τέταρτο project έχει ως θέμα «Αυτόματη ταΐστρα σκύλων». Οι  μαθητές Βασίλης Φαρμακίδης, Ελευθέριος Παπαελευθερίου και ο   Σταμάτης-Μανόλης Κιόττου, έφτιαξαν αυτή την κατασκευή για να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων  εξ’ αποστάσεως, να ταΐζουν το σκύλο τους σε χρονικά διαστήματα που εκείνοι επιθυμούν, μέσω εφαρμογής από το  κινητό τηλέφωνό  τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πέμπτο project οι μαθητές: Δημήτριος-Χρήστος  Χατζηαντωνίου, Κωνσταντίνος-Χρήστος Σαββιού και ο  Στυλιανός Βεΐσάκης έφτιαξαν ένα «Συναγερμό σε περίπτωση καπνού ή διαρροής υγραερίου στο σπίτι».

Σε περίπτωση που ανιχνευθεί καπνός ή υγραέριο στο σπίτι, αυτόματα ηχεί μια σειρήνα , και ενεργοποιείται  ο εξαερισμός. Ταυτόχρονα  δίνεται  η εντολή να κλείσει η παροχή του φυσικού αερίου στο σπίτι.

  

 

 

 

 

 

Όλα τα έργα έχουν αναρτηθεί με φωτογραφίες video και επιπλέον πληροφορίες στη πλατφόρμα του OSOS (Open Schools for Open Societies) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 https://portal.opendiscoveryspace.eu/el/osos/projects

 Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και  μας θυμίζουν ότι η επιστήμη ξεκινάει πάντα από τη χαρά της δημιουργίας, της ανακάλυψης και της συνεργασίας!

 

 ΡΟΔΙΑΚΗ

https://www.rodiaki.gr/article/408146/to-gymnasio-kalythiwn-rodoy-prwtoporei

 

 

STEM - Ευχαριστήριο

(19 Μαρτίου 2019)

 

Συγχαρητήρια

(28 Μαρτίου 2019)

Συγχαρητήρια στο εκπαιδευτικό Σαράντη Παναγιώτη από το Σύλλογο των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Καλυθιών Ρόδου, για την εξαιρετική διάκριση και την προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά στην σχολική πράξη!!

Συγχαρητήρια στις μαθήτριες της Β΄ τάξης του Γυμνασίου: Γρηγορίου Σταματία-Παναγιώτα, Κεφάλα Τσαμπίκα και Χατζηαντωνίου Τσαμπίκα-Χριστίνα, για την προσπάθεια τους να βελτιώνονται και να προοδεύουν στην σχολική τους πορεία!! 

 

Απαγόρευση οδήγησης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μεθυσμένος - Ρόδος


https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos_authoring_tool/view/851805/847214

 


 

Καλημέρα στην ομάδα του 4ου κύκλου!

 

Διανύοντας τον 5ο κύκλο του STEMpowering Youth, με ασφάλεια μπορούμε να πούμε πως τα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας! Το πρόγραμμα μας πλέον αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια εκπαιδευτικών που εισάγει μια νέα ματιά στην εκπαίδευση και οι ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μας από τα μαθήματα, τα παιδιά και την εξέλιξη τους, το αποδεικνύουν καθημερινά.

 

Ο 4ος κύκλος έληξε αισίως, με 49 μαθητικές κατασκευές, κάθε μια από τις οποίες αποτυπώνει μια τοπική ιστορία, μια ιδέα και μια έρευνα με νεανική ματιά!

Η απόφαση μας ήταν δύσκολη. Τρεις εβδομάδες συναντήσεων χρειάστηκαν να γίνουν με την κριτική επιτροπή από τους φορείς του προγράμματος και εξωτερικούς συνεργάτες, για να καταλήξουμε στην τελική τριάδα των κατασκευών που προκρίνονται σ αυτό τον κύκλο. Με χαρά θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι οι κατασκευές που προκρίνονται είναι οι εξής: 

 

ArTUNEino: Το μουσικό αφτί - Ληξούρι Κεφαλλονιάς 

Parking Assistant App - Κομοτηνή  

Αυτόματο Αλκοτέστ για αυτοκίνητα - Ρόδος 

 

Υπήρχαν πολλές, ιδιαίτερες και πολυδουλεμένες κατασκευές, αλλά έπρεπε κάποιες να προκριθούν. Επίσης χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέσω του προγράμματος σας δόθηκε η δυνατότητα να λάβετε μέρος και σε άλλους διαγωνισμούς με τις κατασκευές σας.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη δουλειά, για μας είστε όλοι SciCos και νικητές!

 

 

 

Ευχαριστούμε,

 

Η ομάδα της SciCo

 

 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Τοποθέτηση ταμπλό μπασκέτας στο Γυμνάσιο Καλυθιών

(11-6-2020)

       

 

 

 

Κεντρική σελίδα Επάνω ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ [Π.Ε.Κ] ΑΡΘΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ PHOTOS - VIDEOS TMHMATA ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ NEW PHOTOS ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑ