ΔΙΔΑΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

  

`

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ  ΡΟΔΟΥ     2017-2018

.

            

  

                                                                                              ΝΤΑΝΑΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                

                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

                             

                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

     

                                              

                                       

 

      

 

ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     

        ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ      

                             

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  -   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)                                     

1 ΝΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ) 09
2 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠ/ΝΤΗΣ) 11
3 ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01
4 ΡΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02
5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 02
6 ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 02
7 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 02
8 ΝΙΜΟΡΑΚΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΜ. ΕΝΤ.) 02.50
9 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03
10 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03
11 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04.02
12 ΡΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04.01
13 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  (ΤΜ. ΕΝΤ.) 04.05
14 ΛΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 05
15 ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 06
16 ΚΑΡΤΣΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 07
17 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 08
18 ΚΟΥΝΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 11
19 ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 16
20 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17.04
21 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
     

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με την επιστολή αυτή σας ενημερώνουμε για θέματα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, ώστε να συνεργαστούμε αρμονικά για μια δημιουργική χρονιά με μοναδικό στόχο τη μόρφωση και την πρόοδο των παιδιών σας.

1. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Α. ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Το διδακτικό έτος διαιρείται σε δύο τετράμηνα: το πρώτο τετράμηνο εκτείνεται από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο, από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου.

Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις γίνονται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τέσσερα: Νεοελληνική Γλώσσα (Γλώσσα και Λογοτεχνία), Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία.

            Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν συγκεντρώσει τον απαραίτητο προβιβάσιμο βαθμό (10 ως μέσο όρο για κάθε μάθημα ή 13 ως γενικό μέσο όρο), τότε θα πρέπει να παρακολουθήσει υποστηρικτική διδασκαλία στο σχολείο, από τον διδάσκοντα καθηγητή, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ίδιου μήνα και όχι τον Σεπτέμβριο (οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διατηρούνται μόνο για τους μαθητές της Γ΄ γυμνασίου, οι οποίοι απέτυχαν και στις δύο προηγούμενες εξετάσεις του Ιουνίου). Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας, ο μαθητής της Α΄ ή Β΄ γυμνασίου επαναλαμβάνει την τάξη, ενώ της Γ΄ προσέρχεται σε επανεξέταση τον Ιούνιο του επόμενου χρόνου.

2. Α. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

     Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018, άρθ. 29, απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ο  κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει άμεσα το σχολείο για τους λόγους απουσίας του παιδιού του. Ο/η μαθητής/τρια δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 114 απουσίες. Αν ξεπεράσει το όριο αυτό, επαναλαμβάνει την τάξη! Υπάρχουν και διάφορες άλλες περιπτώσεις για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τη Διεύθυνση του Σχολείου.    

  Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

·         Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημέρες λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών λόγων αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα το οποίο προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Οι μέρες που μπορεί να δικαιολογήσει αθροιστικά ο γονιός είναι δέκα (10) το χρόνο και όχι πάνω από δύο (2) μέρες κάθε φορά.

·         Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε από το σχολείο για λόγους υγείας περισσότερες από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειάς του.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου.

2. Απαγορεύεται η κατοχή ή χρήση κινητού τηλεφώνου (ακόμα και απενεργοποιημένου) στο χώρο του σχολείου. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου (22410-85720). Η ποινή στην παράβαση αυτή είναι η κράτηση του κινητού από ένα μήνα έως και το τέλος της σχολικής χρονιάς.

3. Το σχολείο έχει υποχρέωση να ρυθμίσει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών με βάση την εξής γενική αρχή. Δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξ αιτίας αυτών, ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι οι αργοπορημένοι μαθητές θα γίνονται δεκτοί χωρίς συνέπειες και ευθύνες.

4. Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση χωρίς υπερβολές και εκκεντρικότητες.

4. ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

  Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στους προβλεπόμενους περιπάτους και γιορτές του σχολείου του. Η ημέρα περιπάτου θεωρείται ημέρα σχολείου και ο απών/-ούσα μαθητής/-τρια παίρνει κανονικά τις απουσίες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για την ημέρα εκείνη.


 

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, είναι δυνατή η αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για μαθητές με σχετική πρόταση από το ΚΕΔΔΥ κατόπιν αξιολογήσεώς τους.

6. ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΩΡΑ

1

ΝΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΛΕΣ

2

ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-Φ.Α.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΛΕΣ

3

ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΤΗ

3η

4

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΤΗ

4η

5

ΝΙΜΟΡΑΚΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΕ)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

3η

6

ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΤΗ

3η

7

ΡΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΤΗ

4η

8

ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

3η

9

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΡΙΤΗ

4η

10

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

4η

11

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΕ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

4η

12

ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

2η

13

ΡΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΤΡΙΤΗ

2η

14

ΛΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ (Β3)  /  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

4η

15

ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ

3η

16

ΚΑΡΤΣΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ

2η

17

ΚΟΥΝΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(+ ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΠΕΜΠΤΗ

2η

18

ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

3η

19

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΡΙΤΗ

3η

20

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΤΗ

3η

21

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ

3η

 

 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η  08:15 - 09:00

2η  09:10 - 09:50

3η  10:00 - 10:40

4η  10:50 - 11:30

5η  11:40 - 12:15

6η  12:25 - 13:05

7η  13:10 - 13:45

Πλαίσιο κειμένου: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
 
 
ΝΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

 
 

 

 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

9:00 - 09:10

9:50 - 10:00

10:40 - 10:50

11:30 - 11:40

12:15 - 12:25

13:05 - 13:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Δείτε: Το "ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ" του σχολείου μας

Δείτε: Το "ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

 

Κεντρική σελίδα Επάνω ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ [Π.Ε.Κ] ΑΡΘΡΑ   ΜΑΘΗΤΩΝ PHOTOS - VIDEOS TMHMATA ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ NEW  PHOTOS ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑ